• slider

  Xử Lý Nước Thải

  Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp - Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt - Xử Lý Nước Thải Y Tế

  Giới thiệu

 • slider

  Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp

  Xử lý nước thải khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất, làng nghề, ...

  Tìm hiểu

 • slider

  Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

  Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt: từ khu vực vệ sinh, từ chất thải sinh hoạt, nước thoát sàn

  Xem ngay

 • slider

  Xử Lý Nước Thải Y Tế

  Xử Lý Nước Thải bệnh viện, phòng khám, ...

  Quan tâmTrang chủ / Giới thiệu

Xử lý nước thải
Công nghiệp, sinh hoạt và y tế

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm hoặc chất bẩn ra khỏi nước thải (bao gồm: nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, ...) để bảo vệ môi trường và có thể sử dụng lại nước thải sau khi xử lý.
Có thể dùng nhiều biện pháp vật lý, hoá học hay sinh học để xử lý nước thải- Tuỳ vào từng loại nước thải mà việc áp dụng công nghệ phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.


xử lý nước thải


Phương pháp xử lý nước thải

Xử lý nước thải có những phương pháp sau:

a. Phương pháp xử lý cơ học
Những phương pháp loại các chất rắn có kích thước và tỷ trọng lớn trong nước thải được gọi chung là phương pháp cơ học.
+ Để giữ các tạp chất không hoà tan lớn như rác: dùng song chắn rác hoặc lưới lọc.
+ Để tách các chất lơ lửng trong nước thải dùng bể lắng:
+ Để tách các chất cặn nhẹ hơn nước như dầu, mỡ dùng bể thu dầu, tách mỡ.
+ Để giải phóng chất thải khỏi các chất huyền phù, phân tán nhỏ…dùng lưới lọc, vải lọc, hoặc lọc qua lớp vật liệu lọc.

b. Phương pháp xử lý hóa lý
Bản chất của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý là áp dụng các quá trình vật lý và hóa học để loại bớt các chất ô nhiễm mà không thể dùng quá trình lắng ra khỏi nước thải. Công trình tiêu biểu của việc áp dụng phương pháp hóa lý là: Bể keo tụ, tạo bông.
Quá trình keo tụ tạo bông được ứng dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo có kích thước rất nhỏ (10-7 - 10-8 cm). Các chất này tồn tại ở dạng phân tán và không thể loại bỏ bằng quá trình lắng vì tốn rất nhiều thời gian. Để tăng hiệu quả lắng, giảm bớt thời gian lắng của chúng thì thêm vào nước thải một số hóa chất như phèn nhôm, phèn sắt, polymer,… Các chất này có tác dụng kết dính các chất khuếch tán trong dung dịch thành các hạt có kích cỡ và tỷ trọng lớn hơn nên sẽ lắng nhanh hơn.
Phương pháp keo tụ có thể làm trong nước và khử màu nước thải vì sau khi tạo bông cặn, các bông cặn lớn lắng xuống thì những bông cặn này có thể kéo theo các chất phân tán không tan gây ra màu.

c. Phương pháp xử lý hóa học
Đó là quá trình khử trùng nước thải bằng hoá chất (Clo, Javen), hoặc trung hòa độ pH với nước thải có độ kiềm hoặc axit cao.

d. Phương pháp xử lý sinh học
Sử dụng các loại vi sinh vật để khử các chất bẩn hữu cơ có trong nước thải. Các vi sinh vật có sẵn trong nước thải hoặc bổ sung vi sinh vật vào trong nước thải. Các chất hữu cơ ở dạng keo, huyền phù và dung dịch là nguồn thức ăn của vi sinh vật. Trong quá trình hoạt động sống, vi sinh vật oxy hoá hoặc khử các hợp chất hữu cơ này, kết quả là làm sạch nước thải khỏi các chất bẩn hữu cơ.Hệ thống xử lý nước thải

a. Hệ thống điều lưu
Điều lưu là quá trình giảm thiểu hoặc kiểm soát các biến động về đặc tính của nước thải nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các quá trình xử lý nước thải kế tiếp. Quá trình điều lưu được tiến hành bằng cách trữ nước thải lại trong một bể lớn, sau đó bơm định lượng chúng vào các bể xử lý kế tiếp.

b. Hệ thống trung hoà
Nước thải thường có pH không thích hợp cho các quá trình xử lý sinh học hoặc thải ra môi trường. Do đó, nó cần phải được trung hòa. Có nhiều cách để tiến hành quá trình trung hòa: Trộn lẫn nước thải có pH acid và nước thải có pH bazơ; Trung hòa nước thải Acid; Trung hòa nước thải kiềm. Ngoài áp dụng các hệ thống xử lý nước thải này, bạn có thể kết hợp với các loại hóa chất xử lý nước thải để hiểu quả được tốt hơn.

c. Công nghệ keo tụ & tạo bông cặn
Hai quá trình hóa học này kết tụ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo để tạo nên những hạt có kích thước lớn hơn. Thêm vào nước thải một số hóa chất như phèn, ferrous chloride… để dung dịch mất tính ổn định và gia tăng sự kết hợp giữa các hạt và tạo thành những bông cặn đủ lớn để có thể loại bỏ bằng quá trình lọc hay lắng cặn.

d. Hệ thống kết tủa
Kết tủa là phương pháp thông dụng nhất để loại bỏ các kim loại nặng ra khỏi nước thải. Thường các kim loại nặng được kết tủa dưới dạng hydroxide. Do đó, để hoàn thành quá trình này người ta thường cho thêm các base vào nước thải để cho nước thải đạt đến pH mà các kim loại nặng cần phải loại bỏ có khả năng hòa tan thấp nhất.

e. Ứng dụng công nghệ tuyển nổi
Quá trình này dùng để loại bỏ các chất như dầu, mỡ, chất rắn lơ lửng.. nhờ tính chất nổi trên mặt nước thải. Ngoài ra, trong bể tuyển nổi còn được kết hợp để cô đặc và loại bỏ bùn.

f. Bể lắng trong xử lý nước thải công nghiệp
Quá trình lắng áp dụng sự khác nhau về tỉ trọng của nước, chất rắn lơ lửng và các chất ô nhiễm khác trong nước thải để loại chúng ra khỏi nước thải. Đây là một phương pháp quan trọng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng. Quá trình lắng còn có thể kết hợp với quá trình tạo bông cặn khi đưa thêm vào một số hóa chất xử lý nước thải để cải thiện rõ rệt hiệu suất lắng.

g. Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí
Phần lớn các chất hữu cơ trong nước thải bị phân hủy bởi quá trình sinh học. Trong quá trình xử lý sinh học các vi sinh vật sẽ sử dụng oxy để phân hủy chất hữu cơ và quá trình sinh trưởng của chúng tăng nhanh. Có nhiều thiết kế khác nhau cho bể xử lý sinh học hiếu khí, nhưng loại thường dùng nhất là bể bùn hoạt tính, nguyên tắc của bể này là vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải và sau đó tạo thành các bông cặn đủ lớn để tiến hành quá trình lắng dễ dàng.
Sau đó các bông cặn được tách ra khỏi nước thải bằng quá trình lắng cơ học. Như vậy một hệ thống xử lý bùn hoạt tính bao gồm: một bể bùn hoạt tính và một bể lắng.

h. Ứng dụng máy sục khí
Quá trình sục khí không những cung cấp oxy cho vi khuẩn hoạt động để phân hủy chất hữu cơ, nó còn giúp cho việc việc khử sắt, magnesium. Ngoài ra còn kích thích quá trình oxy hóa hóa học các chất hữu cơ khó phân hủy bằng con đường sinh học và tạo lượng DO đạt yêu cầu để thải ra môi trường. Có nhiều cách để hoàn thành quá trình sục khí: bằng con đường khuếch tán khí hoặc khuấy đảo.

i. Xử lý nước thải cấp 3
• Lọc : Quá trình lọc nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng hoặc các bông cặn (từ quá trình keo tụ hoặc tạo bông cặn), bể lọc còn nhằm mục đích khử bớt nước của bùn lấy ra từ các bể lắng.
Quá trình lọc dựa trên nguyên tắc chủ yếu là khi nước thải đi qua một lớp vật liệu có lổ rỗng, các chất rắn có kích thước lớn hơn các lổ rỗng sẽ bị giữ lại. Có nhiều loại bể lọc khác nhau nhưng ít có loại nào sử dụng tốt cho quá trình xử lý nước thải. Hai loại thường sử dụng trong quá trình xử lý nước thải là bề lọc cát và trống quay.
• Hấp phụ : Quá trình hấp phụ thường được dùng để loại bỏ các mảnh hữu cơ nhỏ trong nước thải công nghiệp (loại này rất khó loại bỏ bằng quá trình xử lý sinh học).
Nguyên tắc chủ yếu của quá trình là bề mặt của các chất rắn (sử dụng làm chất hấp phụ) khi tiếp xúc với nước thải có khả năng giữ lại các chất hòa tan trong nước thải trên bề mặt của nó do sự khác nhau của sức căng bề mặt.
• Trao đổi ion: Trao đổi ion áp dụng nguyên tắc trao đổi ion thuận nghịch của chất lỏng và chất rắn mà không làm thay đổi cấu trúc của chất rắn. Quá trình này ứng dụng để loại bỏ các cation (trao đổi với ion hydrogen hay sodium) và anion (trao đổi với ion hydroxyl của nhựa trao đổi ion) trong nước thải.
Là một đơn vị hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý Môi trường, PH EUROPE CORPORATION đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ nhằm xử lý tốt nước thải sản xuất của Doanh nghiệp trước khi thải ra môi trường, đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất. Nước đầu ra có thể tái sử dụng làm nước tưới cây, rửa đường, nước xả bồn cầu nhà vệ sinh...
PH EUROPE CORPORATION chúng tôi cung cấp các giải pháp và và thực hiện trọn gói các dịch vụ:
- Lập dự án, báo cáo dự án đầu tư;
- Thiết kế Hệ thống xử lý;
- Tư vấn công nghệ và lập hồ sơ xin cấp phép;
- Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị;
- Vận hành đạt yêu cầu của Chủ đầu tư (hoặc theo quy định Luật Môi trường);
- Nghiệm thu chất lượng đầu ra Hệ thống xử lý theo quy định;
- Xin cấp phép xả thải;
- Bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

PH EUROPE CORPORATION luôn tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ Xử lý nước thải thân thiện với Môi trường với các ưu điểm nổi trội:
- Dễ dàng vận hành;
- Tiêu hao hoá chất thấp;
- Chi phí đầu tư hợp lý;
- Tiêu hao ít điện năng;
- Tự động hoá tối đa trong quá trình vận hành;
- An toàn và thân thiện với môi trường;
- Sử dụng nguồn Vi sinh vật sẵn có trong nước thải để xử lý chất ô nhiễm;
- Tính linh động của hệ thống cao (có thể di chuyển vị trí cả hệ thống dễ dàng trong trường hợp cần thiết).
Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cùng sự hợp tác chặt chẽ về Công nghệ và Thiết bị với các đối tác tin cậy trong và ngoài nước, PH EUROPE CORPORATION tự hào là công ty chuyên xử lý nước thải và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước thải, nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

168

Khách hàng

218

Hợp đồng đã ký

18

Đối tác

25

Giải thưởng

Các công trình đã thi công

Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 100m3/ngđ cho công ty Ngọc Sơn Hà Nam

Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 100m3/ngđ cho công ty Ngọc Sơn Hà Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngđ cho Công ty TNHH VINA KOREA

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngđ cho Công ty TNHH VINA KOREA

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngđ cho công ty Cổ phần Prime Tiền Phong

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngđ cho công ty Cổ phần Prime Tiền Phong

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngđ cho công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngđ cho công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 24m3/ngđ cho Công ty Cổ phần Huyền thoại bia IMI.

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 24m3/ngđ cho Công ty Cổ phần Huyền thoại bia IMI.

Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý rác thải huyện Đông Anh của công ty CP Đầu tư Thành Quang.

Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý rác thải huyện Đông Anh của công ty CP Đầu tư Thành Quang.

Tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngđ cho Công ty CP Y Dược LanQ

Tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngđ cho Công ty CP Y Dược LanQ

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngđ cho công ty TNHH ULTIMATE BIOTECH (CANADA) INC

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngđ cho công ty TNHH ULTIMATE BIOTECH (CANADA) INC

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án xây dựng công trình theo quy hoạch xã Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án xây dựng công trình theo quy hoạch xã Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải công suất 3000m3/ngđ công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải công suất 3000m3/ngđ công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 400m3/ngày.đêm khu nhà ở phường Xuân La

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 400m3/ngày.đêm khu nhà ở phường Xuân La

Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải nhà máy AAC Technologies Việt Nam công suất 550m3/ngđ

Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải nhà máy AAC Technologies Việt Nam công suất 550m3/ngđ

Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy GO VISION khu CN VSIP Hải Phòng công suất 3m3/ngđ

Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy GO VISION khu CN VSIP Hải Phòng công suất 3m3/ngđ

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngđ và lắp đặt hệ thống hợp khối xử lý nước thải rửa tay xưởng mạ cho nhà máy HITACHI Hải Dương

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngđ và lắp đặt hệ thống hợp khối xử lý nước thải rửa tay xưởng mạ cho nhà máy HITACHI Hải Dương

Xây lắp đường ống công nghệ và lắp đặt thiết bị điện động lực của Trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công II, công suất 5000m3/ngđ của Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II - diện tích 250 ha

Xây lắp đường ống công nghệ và lắp đặt thiết bị điện động lực của Trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công II, công suất 5000m3/ngđ của Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II - diện tích 250 ha

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngđ và hệ thống nước cấp sinh hoạt công suất 100 m3/ngđ cho công ty cổ phần Bạch Đằng.

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngđ và hệ thống nước cấp sinh hoạt công suất 100 m3/ngđ cho công ty cổ phần Bạch Đằng.

Dễ dàng vận hành

Dễ vận hàng, duy tu, bảo dưỡng

Thiết bị chất lượng cao

Thiết bị xử lý nước thải bền, đẹp, chất lượng tốt

Kỹ thuật tiên tiến nhất

Ứng dụng các kỹ thuật xử lý nước thải tiên tiến nhất

Kết hợp nhiều công năng

Một công trình có nhiều công năng cùng sử dụng

Thiết kế hiện đại

Thiết kế công trình hiện đại, phù hợp tổng thể kiến trúc chung

Hiệu suất cao

Công trình đạt hiệt suất tối đa với chi phí rẻ nhất

Bảo hành trọn đời

Bạn luôn được hỗ trợ, tư vấn, nâng cấp công trình

Hiệu quả thiết thực

Đem lại lợi ích cho khách hàng

Hỗ trợ nhanh chóng

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào

Bạn đã tin tưởng chúng tôi ?

Hãy bấm nút và liên hệ ngay

Liên hệ Tìm hiểu thêm về công nghệ xử lý nước thải


Thông tin liên hệ

Xử lý nước thải ở Hà Nội - Công ty xử lý nước thải tốt nhất - Hệ thống xử lý nước thải tiên tiến nhất


https://xulynuocthai.top/

0914 551 553

info[email protected]

https://xulynuocthai.top

Kỹ thuật xử lý nước thảiHệ thống xử lý nước thải với công nghệ mới nhất, chi phí tốt nhất.

Với đội ngũ kỹ sư trình độ cao, trải qua nhiều dự án lớn trong 15 năm qua, chúng tôi vẫn đang liên tục nâng cấp, cập nhật các công nghệ xử lý nước thải mới nhất cho các dự án của mình.

Dưới đây là một số công nghệ mới nhất trong quy trình xử lý nước thải được chúng tôi áp dụng:

Xử lý nước thải ngành xi mạ

Nước thải ngành xi mạ có chứa hàm lượng các kim loại nặng cao như Cu, Zn, Cr, Ni, ... ngoài ra còn chứa xyanua, sunfat, amoni…, pH biến đổi rộng từ 3-11

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa lý

Phương pháp keo tụ tạo bông, Phương pháp tuyển nổi, Phương pháp hấp phụ, Phương pháp trung hòa, Phương pháp trích li, Phương pháp trao đổi ion

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học

Xử lý sinh học kỵ khí, Xử lý sinh học thiếu khí, Xử lý sinh học hiếu khí

Xử lý nước thải bằng phương pháp Fenton

Điều chỉnh pH phù hợp => Phản ứng oxi hóa => Trung hòa và keo tụ => Quá trình lắng

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt MBR

Công nghệ kết hợp giữa kỹ thuật xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh bùn hoạt tính và kỹ thuật tách cặn bùn bằng màng lọc

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt MBBR

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Kết hợp phương pháp sinh học với việc bổ sung giá thể bám dính lơ lửng vào hệ thống xử lý

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt AAO

Công nghệ AAO xử lý nước thải liên tục nhờ hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí.

Giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư

Công nghệ hiệu quả và phù hợp nhất hiện nay là sử dụng thiết bị xử lý dạng Module hợp khối áp dụng công nghệ MBBR

Giải pháp xử lý nước thải bệnh viện

Công nghệ AAO- kết hợp màng lọc sinh học MBR

Giải pháp Xử lý nước thải phòng khám

Thiết bị tích hợp trong một module nhỏ gọn, thiết kế dạng hợp khối, sử dụng công nghệ MBR tiên tiến nhất

Đội ngũ của chúng tôi Đội ngũ tận tâm với 15 năm kinh nghiệm

Trần Văn An

Trần Văn An

Kỹ sư

Lê Tuấn Linh

Lê Tuấn Linh

Kiến trúc sư

Mai Thu hoài

Mai Thu hoài

Kiểm tra viên

Công ty cổ phần PH-EU Hà Nội Phòng 306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10001 VN 0914 551 553
Xử lý nước thải Xử lý nước thải - Công ty xử lý nước thải - Hệ thống xử lý nước thải
87 out of 100 based on 24 user ratings